1. Měření prostoru pro umístění kuchyně.

a) Změříme délku stěn v celé místnosti ve výšce u podlahy, cca 85 cm od podlahy a ve výšce 207 od podlahy, dále výšku stěn v rozích a zaneseme na nákres

b) Po změření stěn zaneseme na nákres polohu oken a dveří ( jejich vzdálenost od rohů a podlahy, šířku a výšku.

c) Změříme kolmost rohů. Odchylka dvou stěn k rohu 90 stupňů ba neměla přesahovat 2 mm na 1 m délky v kladném i záporném směru. V případě větší odchylky je nutné stěnu vyrovnat při kladení obkladu, nebo omítkou. Konstrukce kuchyní vyžaduje co největší přesnost přípravy před instalací kuchyňské linky. Tím dosáhneme maximálního estetického výsledku.

d) Pro kvalitní rozvržení a umístění domácích spotřebičů a kuchyňské techniky se musí do nákresu zaměřit a označit místa, kde se nacházejí elektrické zásuvky, vypínače, ventilační mřížky, plyn, voda, odpady. Navrhnout umístění dalších případných zásuvek a vypínačů.

 

2. Návrh kuchyně.

a) Po zaměření můžeme přejít k návrhu kuchyně. Návrh začínáme kreslit vždy od vnitřního rohu od spodních skříněk, poté přejdeme na horní.

b) Vycházíme přitom z předchozího měření a nezapomeneme na umístění technických zařízení ( zásuvky, vypínače, trubky, přívody, odvody, okna, dveře atd.)

c) Práci v kuchyni nám usnadní odpovídající rozmístění zařízení ( dřez, lednička, sporák, pracovní plocha, myčka, mikrovlnka atd.) Obecně řečeno je třeba mít při vaření často používané předměty a suroviny po ruce.

 

3. Počítačový návrh.

a) Nyní můžeme přikročit ve zpracování návrhu na počítači.

b) Rozmístěním skříněk dle návrhu v bodě 2 vytvoříme vizuální představu celé kuchyně. Zde můžeme měnit rozmístění jednotlivých skříněk, dle praktičnosti a funkčnosti celé kuchyně včetně simulace spotřebičů a doplňků.

c) Po dokončení návrhu kuchyně se přistoupí k vytvoření konečného rozměrového náčrtu kuchyně.

 

4. Rozměrový náčrt.

a) Rozměrový náčrt obsahuje nákres veškerých údajů pro montáž kuchyně a pro přípravu prostoru pro montáž kuchyně.

b) Výškové a šířkové minimální rozmístění obkladů pro navrženou kuchyň. Přesah obkladu od 8 mm do 12 mm oproti ploše okolní zdi musí být započítán v návrhu!!!

c) Řešení elektrických vývodů pro zásuvky a vypínače v případě obložení zdí dekoračním laminátem.

d) Umístění zásuvek a elektrických přípojek pro spotřebiče. (Zásuvka nebo přípojka zabudovaného spotřebiče musí být umístěna vždy vpravo nebo vlevo od místa se zabudovaným spotřebičem. Zásuvka přímo za spotřebičem je pro hloubku spotřebiče nemožná.)

e) Umístění zásuvek pro případné osvětlení ramp.

f) Návrh kotvení případných ramp – materiál a konstrukce stropu ( obklady, sádrokarton – zavěšení je možné pouze na nosnou konstrukci nesoucí sádrokarton nebo obklady.)

 

5. Příprava prostoru pro montáž.

a) Na základě rozměrového náčrtu se provedou před montáží přípravné práce.

b) Srovnání zdí do pravého úhlu dle povolené tolerance v bodě 1 c.

c) Provedení obkladů dle rozměrového náčrtu.

d) Rozmístění zásuvek a vypínačů.

e) Vedení přívodů vody, plynu, odpady v trubkách po zdi je možné pouze za skříňkami. Za vestavnými spotřebiči nezbývá prostor.

f) Příprava elektrických vývodů zásuvek a vypínačů v případě umístění dekoračního laminátu místo obkladů.

g) Předpokládá se, že podlaha pod kuchyňskou linku je rovná. Nepatrné nerovnosti se dají srovnat pomocí výškově nastavitelných nožiček korpusů skříněk.

 

6. Vlastní montáž kuchyně.

a) Do takto připraveného prostoru umístit kuchyň je hračkou.

b) Dokonalou přípravou se vyhnete všem improvizacím a v mnohých případech i více nákladům. ( dodělávky, překrývání neestetických vad, úprava skříněk a desek Rozhodujícím pro nejvyšší spokojenost je výsledný efekt a 100 % preciznost.

c) Můžete dosáhnout dokonalého efektu i bez použití drahých materiálů a nových technologií.

 

     Askontnábytek

Mé oblíbené produkty

close

Amigo Andalusie:...

close

Amigo Mini:...

close

Amigo: Taburet

close

Amigo: Křeslo

favorite_border 4
favorite_border 4