Financování spotřebního zboží zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského nebo podnikatelského úvěru od společnosti ESSOX s.r.o.

Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

Výhody úvěru:

·             Jednoduchost a rychlost uzavření úvěrové smlouvy přímo přes internet.

·             Velká variabilita úvěrových produktů, jejich popis najdete níže nebo přímo u zboží v online kalkulačce splátek ESSOX.

·             Ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem.

·             Možnost sjednání pojištění schopnosti splácet.

·             Financovaná hodnota zboží nebo celého nákupu od 2 000,- Kč do 500 000,- Kč nebo dle omezení splátkového produktu.

A.   Postup při nákupu na splátky v 5 krocích

1.     Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.

2.     V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.

3.     V dalším kroku budete vyzváni k přesměrování na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování.

4.     Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne.  (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)

5.     E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy a další instrukce k vyřízení.

Důležité upozornění – zboží objednané na splátky může fyzicky převzít pouze osoba žadatele o úvěr po provedení identifikace dopravcem na základě předložení průkazu totožnosti. Nelze tedy pověřit jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky ESSOX.

V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či společnosti ESSOX a požádají o součinnost.

B.   Kdo může o úvěr žádat:

·             Fyzická osoba starší 18 let s trvalým zdrojem příjmů:

·             zaměstnanec – zaměstnán pouze na hlavní pracovní poměr, nesmí být ve výpovědní lhůtě

·             důchodce – invalidní nebo starobní

·             mateřská / rodičovská dovolená

·             fyzická osoba podnikatel (OSVČ) – musí podnikat minimálně 3 měsíce

 

·             Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, …..) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR a smlouvu podepsat, dle způsobu jednání uvedeném v OR

 

C.    Potřebné doklady pro vyřízení úvěru

U úvěrů do 60 000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti!

·             platný Občanský průkaz

·             druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazku zdravotní pojišťovny

 

U úvěru nad 60 000,- Kč potřebujete navíc:

·             Zaměstnanec: originál potvrzení o příjmu - ne starší než 1 měsíc od odeslání online žádosti o úvěr (potvrzení stáhnete na www.essox.cz v sekci ke stažení)

·             Důchodce: kopii výměru důchodu, poslední výpis z BÚ s vyčíslením důchodu nebo kopie poslední složenky (pokud je důchod vyplácen na poště)

·             Žena/muž na mateřské dovolené: kopie oznámení o přiznání dávky podpory / rodičovského příspěvku

·             OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání

·             Právnické osoby: Kopie výpisu z OR (postačuje z www.justice.cz )kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání

 

D.   Pojištění schopnosti splácet

Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme možnost výhodných balíčků pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr po dobu pojistné události hrazen nebo zcela doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás. Pojištění schopnosti splácet je možné sjednat pouze k úvěrovým smlouvám sepsaných na fyzické osoby.

varianta EXTRA:

 • vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
 • pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
 • pojištění pro případ smrti pojištěného

 

varianta KLASIK:

·             vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici

·             pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného

·             pojištění pro případ plné invalidity pojištěného

·             pojištění pro případ smrti pojištěného

 

varianta SENIOR OPTION:

·             vstupní věk 63 – 72 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici

·             pojištění pro případ smrti pojištěného

   E. Nabídka splátkových produktů

Vzorové výpočty lze provádět pomocí kalkulačky splátek umístěné na našem webu vždy u daného zboží.

       V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte.

Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky.

Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 20 let
a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice. www.essox.cz

          F. Další důležité informace

 • Společnost DAREWOOD s.r.o je registrována jako Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Bude Českou národní bankou zapsána do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. 
 • Společnost DAREWOOD s.r.o. zastupuje poskytovatele – společnost ESSOX s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem spotřebitelských úvěrů.
 • Kontaktní údaje zprostředkovatele:
  Darewood s.r.o.
  Skryjova 1606/8
  61400 Brno - Husovice
  telefon: 778065007
  email: [email protected]
   
 • Kontaktní údaje poskytovatele:
  ESSOX s. r. o. Senovážné náměstí 231/7 370 21 České Budějovice
  Tel: +420 389 010 422 Email: [email protected]
 • Společnost DAREWOOD s.r.o. informuje své klienty, že neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.
 • Je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřením smlouvy o doplňkové službě jako je pojištění apod., pokud není umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě.

 • Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu.

  Řešení stížností
 • Prioritou společnosti Darewood s.r.o. je poskytovat našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni. Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním našich zaměstnanců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat.
  Vaši stížnost lze směřovat:
  Radek Stejskal,email:[email protected], adresa: Červená Voda 183, 56161
   
  Mimosoudní řešení sporů
 • Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

 
      Finanční arbitr
Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz
Kontaktní údaje:
Finanční arbitr ČR
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070 e-mail: [email protected]

       Česká obchodní inspekce (ČOI)
Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360 Fax: +420 296 366 236 www: www.coi.cz

     Orgány dohledu:

 Česká obchodní inspekce (ČOI)

 ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených zejm. zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vč. povinností dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Tel: +420 296 366 360 Fax: +420 296 366 236 www.coi.cz

Mé oblíbené produkty

Dosud nemáte žádné oblébené produkty. Pro vložení do seznamu použijte symbol srdce u produktu.

favorite_border 0
favorite_border 0